Складання й перевірка договорів

 

dogovorМи надаємо послуги з перевірки та юридичного аналізу різних документів на предмет:
•    протиріччя законодавчим актам;
•    неможливості виконання зобов'язань;
•    недотримання інтересів зацікавленої сторони;
•   припинення можливого шахрайства й можливої недійсності угод.


Послуга складання договорів, звичайно, включає рекомендації з оптимізації договору, тобто зміні, додаванню або виключенню з існуючого варіанта договору будь-яких пунктів і умов (складання протоколу розбіжностей).


Договір - це документ, що регулює взаємини між суб'єктами підприємницької діяльності. Точність і правильність складання договору мінімізує ризик збитків як у вигляді реального збитку, так і неодержаному прибутку, судових витрат і т.і.
 
Підписання юридично не грамотного складеного договору може викликати такі наслідки:
• Визнання договору недійсним.
• Визнання договору фіктивним.
• Недотримання деяких вимог до оформлення додатків

* Приклад: більше половини договорів доповнені додатками (документами або їх копіями, що підтверджують права сторін (або однієї зі сторін) договору, технічними завданнями, специфікаціями, кошторисами, прейскурантами і т.д.), які є невід'ємною частиною договору. Не так рідкі випадки, коли невірно оформлений додаток приводить до визнання угоди незначною.

• Визнання договору неукладеним. Такий договір не має ніяких правових наслідків для жодної зі сторін.
• Неможливість одержання від одного з контрагентів очікуваного результату, не передбаченого або передбаченого недостатньо повно даним договором.
• Істотні грошові й тимчасові витрати на розгляд у кількох судових інстанціях не врегульованих шляхом переговорів розбіжностей сторін.
• Обтяження сторін невиправдано високим податковим навантаженням.
• Не можна забувати про те, що текст договору може бути прочитаний не тільки його учасниками, але й співробітниками контролюючих органів.


У зв'язку з усім цим договір повинен містити відповіді на всі можливі питання.

Наша фірма пропoнує як послуги зі складання договорів, так і з юридичного аналізу вже існуючих (протокол розбіжностей).


Послуги наших юристів допоможуть Вам:
• вибрати тип договору з погляду оптимізації оподатковування;
• визначити ступінь деталізації окремих умов договору ( форс-мажорні обставини, штрафні санкції, пеня, конфіденційність, порядок вирішення спорів і т.д. );
• вибрати форму договору;
• прописати в договорі ступінь відповідальності сторін у випадку порушення договору;
• оптимізувати перелік питань, зв'язаних зі специфікою виконання договору.


Послуги зі складання (створення) договорів включають:
• узгодження типу й форми договору;
• визначення всіх значних аспектів угоди;
• аналіз договорів і мінімізація можливих юридичних ризиків;
• пропозиція з організації документообігу угоди з урахуванням Ваших інтересів у повному обсязі.  


Наші юристи допоможуть Вам мінімізувати можливі ризики, що виникають при укладанні договору з контрагентом, а саме:
• проаналізують основні аспекти угоди;
• проведуть юридичний і фінансовий моніторинг контрагента;
• складуть список ризиків як юридичних, так і фінансових;
• запропонують оптимізовану редакцію договору з мінімізацією виявлених ризиків.Наш форум: